VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Những điểm nổi bật của Chỉ số Cảm nhận tham nhũng năm 2020 
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) ngày 28/1 đã công bố Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2020. Qua đó, cho thấy một bức tranh màu xám về tình trạng tham nhũng trên toàn thế giới.
Xem tiếp
Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Thực hiện Công văn số 331-CV/BNCTW, ngày 09/6/2016 về việc thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 06 HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban...
Xem tiếp
Kết quả việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”... 
Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Quảng Bình thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành;...
Xem tiếp
Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2395/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 của tỉnh.
Xem tiếp
Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống... 
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 09/6/2020 gửi các Các huyện, thị,...
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới 
Tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013 - 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐTW về PCTN) đã nêu rõ: Trong những năm tới, đất nước ta...
Xem tiếp
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin nội dung tuyên truyền về tổng kết công tác phòng, chống... 
Ngày 01/12/2020, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tham dự cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và thông tin nội dung tuyên truyền về tổng...
Xem tiếp
Một số kết quả sau 5 năm tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 
Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành tỉnh Quảng Bình đã...
Xem tiếp
Công văn số 5772-CV/BNCTW, ngày 19/8/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban... 
Để đánh giá hiệu quả bước đầu 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương (gọi...
Xem tiếp
Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định rõ về nguyên tắc xử lý kỷ luật. Theo đó, xử lý kỷ luật...
Xem tiếp