VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong thực thi quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng Tin mới
Sáng ngày 28/7, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Tham...
Xem tiếp
Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, Nhân dân, trong phòng, chống tham nhũng 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực trên...
Xem tiếp
Ban Nội chính Tỉnh ủy bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/6/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh trước Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh. Tiến sĩ Nguyễn Đức Lý,...
Xem tiếp
Quảng Bình thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền... 
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TU, ngày 07/6/2006 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Chương trình hành động số 19/CTr-TU, ngày 22/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách...
Xem tiếp
Tỉnh ủy Quảng Bình tăng cường công tác rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan,... 
Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng có những...
Xem tiếp
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 
Ngày 12/5/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh:“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN...
Xem tiếp
Ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2019” 
(Quang Binh Portal) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTCP phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với UBND cấp...
Xem tiếp
Quảng Bình hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, xử lý vụ... 
Sau khi Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được ban hành, ngày 22/3/2016,...
Xem tiếp
“Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết... 
Một trong những nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/02/2017 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện đó là “Nâng cao hiệu quả công...
Xem tiếp
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo... 
Có thể nói, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ta thời gian qua, trước những khó khăn, thách thức về nhiều mặt đã làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của tỉnh nhà. Mặc dù khó khăn,...
Xem tiếp