VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Kết quả tham mưu “Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện” trong công tác phòng, chống tham nhũng từ tháng 6 năm 2013 đến Quý I năm... 
 “Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện” là một trong năm nhóm nhiệm vụ quan trọng của ban nội chính tỉnh, thành ủy theo Quy định số 183-QĐ/TW, nay là Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018...
Xem tiếp
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng,... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để triển khai thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 22/3/2021 về Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, ngày 26/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn...
Xem tiếp
Quảng Bình: Ban hành Đề án số 01-ĐA/TU thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong việc lựa chọn cán bộ; thực hiện... 
Về tổng thể và thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh, chất lượng có mặt chưa cao; năng lực, phẩm chất, uy tín của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Còn tình trạng vừa...
Xem tiếp
Tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
Thanh tra Chính phủ vừa ra ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Chương trình nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thanh tra, giải...
Xem tiếp
Quảng Bình, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong dịp Tết Tân Sửu 2021 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Công văn số 232/TTCP-C.IV, ngày 05/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 21/12/2020...
Xem tiếp
Những điểm nổi bật của Chỉ số Cảm nhận tham nhũng năm 2020 
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) ngày 28/1 đã công bố Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2020. Qua đó, cho thấy một bức tranh màu xám về tình trạng tham nhũng trên toàn thế giới.
Xem tiếp
Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Thực hiện Công văn số 331-CV/BNCTW, ngày 09/6/2016 về việc thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 06 HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban...
Xem tiếp
Kết quả việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”... 
Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Quảng Bình thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành;...
Xem tiếp
Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2395/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 của tỉnh.
Xem tiếp
Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống... 
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 09/6/2020 gửi các Các huyện, thị,...
Xem tiếp