VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Công văn số 5772-CV/BNCTW, ngày 19/8/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban... 
Để đánh giá hiệu quả bước đầu 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại các địa phương (gọi...
Xem tiếp
Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định rõ về nguyên tắc xử lý kỷ luật. Theo đó, xử lý kỷ luật...
Xem tiếp
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong khi chờ các Bộ, ngành Trung ương quy định, hướng dẫn cụ thể về vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi, để thực hiện thống nhất việc chuyển đổi vị trí công tác đối với...
Xem tiếp
Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong thực thi quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
Sáng ngày 28/7, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Tham...
Xem tiếp
Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, Nhân dân, trong phòng, chống tham nhũng 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực trên...
Xem tiếp
Ban Nội chính Tỉnh ủy bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/6/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh trước Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh. Tiến sĩ Nguyễn Đức Lý,...
Xem tiếp
Quảng Bình thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền... 
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TU, ngày 07/6/2006 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Chương trình hành động số 19/CTr-TU, ngày 22/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách...
Xem tiếp
Tỉnh ủy Quảng Bình tăng cường công tác rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan,... 
Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng có những...
Xem tiếp
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 
Ngày 12/5/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh:“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN...
Xem tiếp
Ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2019” 
(Quang Binh Portal) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTCP phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với UBND cấp...
Xem tiếp