VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Hoạt động thanh tra năm 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm 

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có văn bản gửi thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất nội dung hoạt động thanh tra năm 2022 cả thanh tra hành...

Xem tiếp
Phiên họp lần thứ 12 Nhóm công tác liên Chính phủ về Phòng ngừa tham nhũng và Nhóm đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về... 
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), trong thời gian từ 14 - 18/6/2021, đoàn công tác của...
Xem tiếp
Quảng Bình: Kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường... 
Một trong những những phương thức lãnh đạo quan trọng; thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận....
Xem tiếp
Quảng Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Một số kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thời gian qua 
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 05/5/2021 Kế hoạch xây dựng Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” của Ban...
Xem tiếp
Kết quả tham mưu “Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện” trong công tác phòng, chống tham nhũng từ tháng 6 năm 2013 đến Quý I năm... 
 “Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện” là một trong năm nhóm nhiệm vụ quan trọng của ban nội chính tỉnh, thành ủy theo Quy định số 183-QĐ/TW, nay là Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018...
Xem tiếp
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng,... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để triển khai thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 22/3/2021 về Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, ngày 26/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn...
Xem tiếp
Quảng Bình: Ban hành Đề án số 01-ĐA/TU thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong việc lựa chọn cán bộ; thực hiện... 
Về tổng thể và thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh, chất lượng có mặt chưa cao; năng lực, phẩm chất, uy tín của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Còn tình trạng vừa...
Xem tiếp
Tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
Thanh tra Chính phủ vừa ra ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Chương trình nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thanh tra, giải...
Xem tiếp
Quảng Bình, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong dịp Tết Tân Sửu 2021 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Công văn số 232/TTCP-C.IV, ngày 05/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 21/12/2020...
Xem tiếp