VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng,... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2020 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, có hiệu...
Xem tiếp
Năm 2020, triển khai đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tại Kế hoạch số 23/KH-HĐPB ngày 18/02/2020 về hoạt động năm 2020.
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành... 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 01/2020 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 3707/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 01/2020.  
Xem tiếp
Đổi mới phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên 
(Quang Binh Portal) - Phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng và thường xuyên nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Để những kiến...
Xem tiếp
Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đạt chuẩn bền vững Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 175/KH-HĐPH ngày 11/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,...
Xem tiếp
Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý IV/2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 29/11/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý IV/2019. Tham dự hội nghị có hơn 100 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận...
Xem tiếp
Sở Tư pháp và Toàn án Nhân dân tỉnh phối hợp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019 -... 
(Quang Binh Portal) - Sở Tư pháp và Toàn án Nhân dân tỉnh vừa thống nhất ban hành Kế hoạch số 3011/KHLN-STP-TAND về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở...
Xem tiếp