VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 2343/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2019.  
Xem tiếp
Quảng Bình chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhận thức, hiểu biết về pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong...
Xem tiếp
Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” nghiêm túc, đồng... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1440/KH-UBND ngày 04/9/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2019 
(Quang Binh Portal) - Sở Tư pháp vừa ban hành Công văn số 2010/STP-PBGDPL về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 9/2019.  
Xem tiếp
Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, 15 năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 8/2019 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, ngày...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1731/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 08/2019.  
Xem tiếp
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1508/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 07/2019.  
Xem tiếp
Sở Tư pháp: Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trẻ em 
(Quang Binh Portal) - Trong 02 năm qua, Luật Trẻ em đã được Sở Tư pháp triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Trẻ em bằng nhiều...
Xem tiếp