VĂN BẢN MỚI

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng...
Xem tiếp
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Năm 2017, các cấp, các ngành và địa phương đã quan tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận...
Xem tiếp
Những chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Nhận thức được vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), 05 năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm...
Xem tiếp
Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2011-2016 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 02/11/2017, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo...
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/7/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 1343/UBND-NC về việc tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.
Xem tiếp
Xây dựng kế hoạch tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2011-2016 và 05 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2011-2016 và 05 năm triển khai Luật PBGDPL, làm cơ sở cho việc ban hành và tổ chức thực hiện...
Xem tiếp
Nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
(Quang Binh Porrtal) - Trong 06 tháng đầu năm 2017, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) tại địa phương luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, quý I/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 38 người. So với cùng...
Xem tiếp
Tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 26/12/2016, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên pháp luật...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật (TTPBPL) cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh, thời gian...
Xem tiếp