VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 8/2019 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, ngày...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1731/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 08/2019.  
Xem tiếp
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1508/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 07/2019.  
Xem tiếp
Sở Tư pháp: Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trẻ em 
(Quang Binh Portal) - Trong 02 năm qua, Luật Trẻ em đã được Sở Tư pháp triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Trẻ em bằng nhiều...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 18/6/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình 705, 2160 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 6/2019 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, ngày...
Xem tiếp
Quảng Bình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy có hiệu quả, ngay sau khi Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) được ban hành, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, ngành...
Xem tiếp
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 1.000 nghìn người dân tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Từ ngày 25/4 - 25/5/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cho hơn 1.000 đại biểu là cán...
Xem tiếp
Bổ sung thêm hình thức tuyên truyền thông qua các file ghi âm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/4/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã ban hành Công văn số 548/HĐPB về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống...
Xem tiếp