VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 1.000 nghìn người dân tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Từ ngày 25/4 - 25/5/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cho hơn 1.000 đại biểu là cán...
Xem tiếp
Bổ sung thêm hình thức tuyên truyền thông qua các file ghi âm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/4/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã ban hành Công văn số 548/HĐPB về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống...
Xem tiếp
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 651/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 4/2019.
Xem tiếp
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2017... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/4/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Kế hoạch số 734/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên...
Xem tiếp
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới 
(Quang Binh Portal) - Trong quý I/2019, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo được dấu ấn...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh quan trọng, trong những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền,...
Xem tiếp
Huyện Quảng Ninh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn, UBND huyện Quảng Ninh vừa ban hành...
Xem tiếp
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 336/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành...
Xem tiếp
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/3/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TP về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Lệ...
Xem tiếp
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 03 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Công văn số 317/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 03/2019.  
Xem tiếp