VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/02/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về...
Xem tiếp
Tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu của Kế hoạch số 11/BCĐ ban hành ngày 03/02/2021 quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban...
Xem tiếp
Ký kết phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn biên giới 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 26/01/2021, Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ...
Xem tiếp
Hướng dẫn phản ánh về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020. Nhằm...
Xem tiếp
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/01/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Kế hoạch số 9/KH-HĐPH thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt...
Xem tiếp
Lệ Thủy: 23 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của UBND huyện Lệ Thủy, năm 2020, địa phương có 23/26 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm...
Xem tiếp
Có 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công chứng được bãi bỏ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ toàn 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công chứng.
Xem tiếp
Mặt trận các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, các cấp Mặt trận trong tỉnh luôn phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong...
Xem tiếp
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý...
Xem tiếp