VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới, hải đảo Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã...
Xem tiếp
Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, việc triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị...
Xem tiếp
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/6/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1393/KH-STP về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp
Sở Tư pháp: Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp... 
(Quang Binh Portal) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về bầu cử đối với thành công của Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các...
Xem tiếp
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo trong thời gian... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/6/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình 705 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-BCĐ về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,...
Xem tiếp
Tặng thưởng 24 giải tại Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND” trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/5/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND” đã ban hành Quyết định số 73/BCĐ về việc công nhận...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/4/2021, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...
Xem tiếp
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 576/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù;...
Xem tiếp
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-VNMAC ngày 18/3/2021 của Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, tránh tai nạn bom mìn,...
Xem tiếp
Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND" 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 15/3/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại...
Xem tiếp