VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/10/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày...
Xem tiếp
Có 26 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 26/10/2021, Ban Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 đã tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và...
Xem tiếp
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2363-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình...
Xem tiếp
Sáng tạo và hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng...
Xem tiếp
Từ ngày 10/10 - 30/11/2021: Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Công văn số 152/HĐPHPBGDPL của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật...
Xem tiếp
Ủy ban MTTQVN tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1648/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa...
Xem tiếp
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra, xử lý tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra ngăn ngừa nên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên...
Xem tiếp
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo đến năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” đến năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1437/KH-UBND...
Xem tiếp