VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 01/2020 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 3707/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 01/2020.  
Xem tiếp
Đổi mới phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên 
(Quang Binh Portal) - Phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng và thường xuyên nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Để những kiến...
Xem tiếp
Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đạt chuẩn bền vững Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 175/KH-HĐPH ngày 11/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,...
Xem tiếp
Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý IV/2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 29/11/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh quý IV/2019. Tham dự hội nghị có hơn 100 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận...
Xem tiếp
Sở Tư pháp và Toàn án Nhân dân tỉnh phối hợp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019 -... 
(Quang Binh Portal) - Sở Tư pháp và Toàn án Nhân dân tỉnh vừa thống nhất ban hành Kế hoạch số 3011/KHLN-STP-TAND về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 11/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 2797/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2019.  
Xem tiếp
Sở Tư pháp: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho phạm nhân trong Trại giam Đồng Sơn 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Kế hoạch số 2218/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền...
Xem tiếp
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày càng được chú trọng 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 2343/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2019.  
Xem tiếp