VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Sáng tạo và hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng...
Xem tiếp
Từ ngày 10/10 - 30/11/2021: Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Công văn số 152/HĐPHPBGDPL của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật...
Xem tiếp
Ủy ban MTTQVN tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1648/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa...
Xem tiếp
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra, xử lý tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra ngăn ngừa nên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên...
Xem tiếp
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo đến năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” đến năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1437/KH-UBND...
Xem tiếp
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Với nhiệm vụ được giao chủ trì Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường” đến năm 2021, thời gian qua, Sở Giáo dục...
Xem tiếp
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên... 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì để triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng...
Xem tiếp
Tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 
 (Quang Binh Portal) - Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” do Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì tổ chức thực...
Xem tiếp