VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều điểm mới 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tạo được nhiều dấu ấn và sự quan tâm...
Xem tiếp
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tiếp cận thông tin... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/6/2018, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 100 đại biểu là đại diện Đảng ủy, lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQVN xã; các tổ chức đoàn thể; Bí...
Xem tiếp
Minh Hóa: Tập huấn kiến thức pháp luật cho phụ nữ biên giới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/6/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và Hội LHPN huyện Minh Hóa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Câu lạc bộ Phụ nữ với...
Xem tiếp
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 6/2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/6/2018, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã có Công văn số 1032/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2018. 
Xem tiếp
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, phấn đấu kiềm chế gia tăng, ngăn chặn, đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy trên địa... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/02/2018 về việc thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại...
Xem tiếp
Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/01/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-HĐPB thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018.
Xem tiếp
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng...
Xem tiếp
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Năm 2017, các cấp, các ngành và địa phương đã quan tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận...
Xem tiếp
Những chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Nhận thức được vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), 05 năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm...
Xem tiếp
Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2011-2016 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 02/11/2017, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo...
Xem tiếp