VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường 
 (Quang Binh Portal) - Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Đồng Hới đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về...
Xem tiếp
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6/2020 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch vừa ban hành Công văn số 941/HĐPB về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1479/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2020.  
Xem tiếp
Các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí luôn để người dân được tiếp cận toàn diện 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) nói chung và TGPL trong các Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nói riêng đã được xác định là một trong những nhóm...
Xem tiếp
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 713/UBND-NC về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...
Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 04/2020 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 966/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 04/2020.  
Xem tiếp
Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng,... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2020 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, có hiệu...
Xem tiếp
Năm 2020, triển khai đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tại Kế hoạch số 23/KH-HĐPB ngày 18/02/2020 về hoạt động năm 2020.
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành... 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị...
Xem tiếp