VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, quý I/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 38 người. So với cùng...
Xem tiếp
Tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 26/12/2016, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên pháp luật...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật (TTPBPL) cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh, thời gian...
Xem tiếp
Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Năm 2016, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cấp, các ngành và địa...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, từng bước cải thiện đời sống của người...
Xem tiếp
Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại các địa phương 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”, trong những năm qua,...
Xem tiếp
Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn đã đạt được...
Xem tiếp
Hiệu quả bước đầu trong thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2016 trên địa bàn... 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, toàn tỉnh hiện có 8.987 thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó hơn 4.987 đoàn viên, thanh niên dân tộc sinh hoạt tại 66 cơ sở Đoàn và...
Xem tiếp
Bố Trạch đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc 
Trước tình trạng việc chấp hành pháp luật của một bộ phận lớn người dân vùng đồng bào dân tộc còn nhiều hạn chế. Thời gian qua chính quyền huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến...
Xem tiếp
Toàn tỉnh có 1.703 báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước", thời...
Xem tiếp