VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Huyện Bố Trạch: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/4/2021, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...
Xem tiếp
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 576/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù;...
Xem tiếp
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-VNMAC ngày 18/3/2021 của Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, tránh tai nạn bom mìn,...
Xem tiếp
Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND" 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 15/3/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại...
Xem tiếp
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên...
Xem tiếp
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/02/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về...
Xem tiếp
Tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu của Kế hoạch số 11/BCĐ ban hành ngày 03/02/2021 quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban...
Xem tiếp
Ký kết phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn biên giới 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 26/01/2021, Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ...
Xem tiếp
Hướng dẫn phản ánh về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020. Nhằm...
Xem tiếp
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/01/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Kế hoạch số 9/KH-HĐPH thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt...
Xem tiếp