VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/3/2018, Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ cốt cán trên địa bàn. Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn dự và chỉ đạo hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; những giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu đội ngũ cán bộ cốt cán của thị xã cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời thống nhất về nhận thức, hành động trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đặng Hà

[Trở về]