VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

Địa chỉ: 46 Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới

Điện thoại/Fax: 0232. 3533388


LÃNH ĐẠO HỘI

Chủ tịch: Cao Ngọc Tành

- Điện thoại: 0984506446

Phó Chủ tịch: Bùi Xuân Ngẫu

- Điện thoại: 0903495667

Phó Chủ tịch: Đoàn Xuân Triếm

- Điện thoại: 0913295027

[Trở về]