VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Xin cấp lại đăng ký xe bị mất như thế nào? 
Mọi người đều có thói quen để đăng ký xe, chứng minh nhân dân… trong ví nên việc mất giấy tờ rất dễ xảy ra. Khi mất đăng ký xe xin cấp lại như thế nào là câu hỏi mà không ít người quan tâm....
Xem tiếp
Doanh nghiệp phá sản, lương người lao động trả thế nào? 
Theo một báo cáo của Tổng cục Thống kê, có khoảng hơn 7.700 doanh nghiệp phá sản trong 7 tháng đầu năm 2018. Như vậy, trung bình có đến hơn 300 doanh nghiệp phá sản mỗi ngày. Doanh nghiệp phá sản...
Xem tiếp
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký kết hôn 
 (Quang Binh Portal) - Ông Trần Minh Tiến (Lệ Thủy – Quảng Bình), hỏi: Vợ chồng tôi bị mất giấy chứng nhận kết hôn, bây giờ muốn xin cấp lại có được không?
Xem tiếp
Quy định mới nhất của pháp luật về các biện pháp bảo đảm nào phải đăng ký và các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bị cơ quan... 
(Quang Binh Portal) - Ông Mai Đức Nghĩa (Thuận Đức – TP. Đồng Hới), hỏi: đề nghị cho tôi biết quy định mới nhất của pháp luật về các biện pháp bảo đảm nào phải đăng ký và các trường hợp...
Xem tiếp
Trẻ em không nơi nương tựa bao gồm những đối tượng và chế độ trợ cấp ưu đãi đối với đối tượng này 
(Quang Binh Portal) - Bà Trần Thị Linh Giang (Sơn Trạch – Bố Trạch), hỏi: đề nghị cho tôi biết trẻ em không nơi nương tựa bao gồm những đối tượng nào và chế độ trợ cấp ưu đãi đối với đối...
Xem tiếp
Quy định mới về diện đối tượng được trợ giúp pháp lý 
(Quang Binh Portal) - Bà Đinh Minh Trang (Minh Hóa – Quảng Bình), hỏi: Tôi nghe nói Quốc hội vừa thông qua Luật Trợ giúp pháp lý mới, trong đó có thay đổi về diện đối tượng được thụ hưởng...
Xem tiếp
Những quy định mới nhất về việc đổi giấy phép lái xe 
 (Quang Binh Portal) - Ông Trần Văn Sơn (BốTrạch -Quảng Bình), hỏi: đề nghị cho tôi biết những quy định mới nhất về việc đổi giấy phép lái xe?
Xem tiếp
Nhà nước thu hồi đất trong những trường hợp nào theo quy định của pháp luật về đất đai 
(Quang Binh Portal) - Bà Trần Thu Giang (Lộc Ninh – Đồng Hới), hỏi: Đề nghị cho tôi biết nhà nước thu hồi đất trong những trường hợp nào theo quy định của pháp luật về đất đai.
Xem tiếp
Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai? 
(Quang Binh Portal) - Ông Hà Minh Lượng (Bắc Nghĩa – Đồng Hới), hỏi: Đề nghị Chi hội Luật gia Sở Tư pháp cho tôi biết thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai?
Xem tiếp
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công... 
 (Quang Binh Portal) - Bà Nguyễn Thị Phương, ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đề nghị tư vấn về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp...
Xem tiếp