VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/10/2018, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Công văn số 1993/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2018.  
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII của Đảng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5; các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong tháng 9,10/2018, trong đó chú trọng tuyên truyền các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019...

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; tuyên truyền hưởng ứng “Năm Dân vận chính quyền”, Hội thi Dân vận khéo do Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức; triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; ưu tiên đối tượng đặc thù, lĩnh vực phức tạp các địa bàn có các dự án đầu tư, địa bàn khó khăn của tỉnh...

Ngoài ra, UBND cấp huyện cần chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018; tăng cường quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 10/2018...

N.Quý

[Trở về]