Bản in     Gởi bài viết  
Hội đồng thi nâng ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội: Thông báo điểm thi nâng ngạch năm 2017 
Căn cứ Báo cáo kết quả của Ban Chấm thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội năm 2017 tỉnh Quảng Bình, Hội đồng thi nâng ngạch thông báo kết quả điểm thi của cán bộ, công chức dự thi.
Theo quy định tại các văn bản hiện hành; cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi đơn phúc khảo về Hội đồng thi nâng ngạch (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 68 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới) chậm nhất tính đến ngày 10/01/2018 (tính theo dấu bưu điện).

Lưu ý: Hội đồng thi không phúc khảo môn Chuyên môn, nghiệp vụ + Tin học.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết điểm thi các môn.

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

[Trở về]