VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI KHUYẾN HỌC

Tinh doan

Trụ sở: Hội Khuyến học

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01 - Hoàng Hoa Thám - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3821179

- Email: hoikhuyenhocqb@gmail.com

- Website: hoikhuyenhocqb.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chủ tịch: Phạm Thị Bích Lựa

- Điện thoại: (0232) 3851620

- Email: hoikhuyenhocqb@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Sơn

- Điện thoại: (0232) 3821179

- Email: sonnvqb@gmail.com

 Chánh Văn phòng: Đinh Thị Lan

- Điện thoại: (0232) 3821179

- Email: dinhlanqb@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: (0232) 3821179

2. Hội Khuyến học huyện Bố Trạch:

- Điện thoại: (0232) 3863075

3. Hội Khuyến học huyện Quảng Trạch:

- Điện thoại: (0232) 3514161

4. Hội Khuyến học TX Ba Đồn:

- Điện thoại: (0232) 3514161

5. Hội Khuyến học huyện Tuyên Hóa:

- Điện thoại: (0232) 3684583

6. Hội Khuyến học huyện Minh Hóa:

- Điện thoại: (0232) 3572574

7. Hội Khuyến học huyện Quảng Ninh:

- Điện thoại: (0232) 3872748

8. Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy:

- Điện thoại: (0232) 3960097

9. Hội Khuyến học TP Đồng Hới:

- Điện thoại: (0232) 3828090


[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet