VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI KHUYẾN HỌC

Tinh doan

Trụ sở: Hội Khuyến học

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02, Lâm Úy, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3821179

- Email: hoikhuyenhocqb@gmail.com

- Website: hoikhuyenhocqb.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chủ tịch: Phạm Thị Bích Lựa

- Điện thoại: 0913295059

- Email: phamthibichluaqbh@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Sơn

- Điện thoại: 0856556815

- Email: sonnvqb@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu Hiền

- Điện thoại: 0914538577

- Email: lehienkhuyenhoc@gmail.com

 

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy

- Điện thoại: 0232. 3960097

2. Hội Khuyến học huyện Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 3872748

3. Hội Khuyến học TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3828090

4. Hội Khuyến học huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0232. 3863075

5. Hội Khuyến học TX Ba Đồn

- Điện thoại: 0913295959

6. Hội Khuyến học huyện Quảng Trạch

- Điện thoại: 0232. 3514161

7. Hội Khuyến học huyện Tuyên Hóa

- Điện thoại: 0232. 3684583

8. Hội Khuyến học huyện Minh Hóa

- Điện thoại: 0232. 3572574


[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp