VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Trạch đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/7/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XXIII, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua, cuộc vận động và 02 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đề ra. Theo đó, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã kết nạp được trên 1.400 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 20 nghìn hội viên. Hội đã giúp đỡ 53 hộ phụ nữ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho trên 1.300 lao động; hỗ trợ thành lập 03 hợp tác xã, 06 tổ hợp tác, 04 tổ liên kết và 41 mô hình phát triển kinh tế, nâng tổng số mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ lên 486 mô hình, mức thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng trở lên. Hội cũng đã thành lập được 15 tổ thu gom rác thải, trồng và chăm sóc được 36 đoạn đường hoa, quản lý 64 đoạn đường kiểu mẫu nông thôn mới, duy trì trên 300 mô hình “mỗi hố rác một cây xanh”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XXIII, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, đề xuất giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra.

Hoài Thi (Đài TT-TH Quảng Trạch)

[Trở về]