VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở:Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Văn Cao - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822461

- Fax: 0232. 3841172

- Email: hoilhpn_qb@yahoo.com.vn

- Website: hpn.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Chủ tịch: Nguyễn Minh Tâm

- Điện thoại: 0232. 3821915

- Email: tamnm.hpn@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ Thường trực: Đỗ Thị Bích Thủy

- Điện thoại: 0232. 3841581

- Email: thuydtb.hpn@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Lan

- Điện thoại: 0232. 3850614

- Email: lanntk.hpn@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Châu Thị Định

- Điện thoại: 0232. 3850613

- Email: dinhct.hpn@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822641/ 0232. 3841172

2. Ban Tổ chức:

- Điện thoại: 0232. 3829081

3. Ban Tuyên giáo: 

- Điện thoại: 0232. 3821904

4. Ban Gia đình - Xã hội:

- Điện thoại: 0232. 3825511

5. Ban Chính sách - Luật pháp:

- Điện thoại: 0232. 3829080

6. Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế: 

- Điện thoại: 0232. 3850613

7. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình: 

- Điện thoại/Fax: 0232. 3857758

8. Trung tâm dạy nghề:

- Địa chỉ: Số 01 - Trần Nguyên Hãn - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3850991


[Trở về]