VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN QUẢNG BÌNH

Trụ sở Hội

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phan Huy Chú, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851841

- Email: quangbinhdioxin@gmail.com


I. LÃNH ĐẠO HỘI:

Chủ tịch: Nguyễn Quốc Trị

- Điện thoại: 0982556767

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Huyến

- Điện thoại: 0979151014

Phó Chủ tịch: Đặng Phúc Duệ

- Điện thoại: 0913295381

 

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Tỉnh hội

- Điện thoại: 0232. 3851841

2. Trung tâm Bán trú Hội nạn nhân chất độc  Da cam/Dioxin

- Điện thoại:

 

[Trở về]