VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/10/2020, Đảng bộ huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.

Trong 9 tháng năm 2020, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, quyết tâm duy trì, phục hồi phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống Nhân dân. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố tăng cường, công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm đạt 10.986 ha; tổng sản lượng lương thực trên 50.000 tấn. Chú trọng tái đàn trong chăn nuôi với tổng đàn trâu 3.280 con, đàn bò 6.050 con, đàn lợn 32.750 con và đàn gia cầm 474.150 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 7.749 tấn, tăng 3,26%. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 453,6 ha, tăng 18,5%; sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản 4.146 tấn, tăng gần 11%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 707 tỷ đồng, tăng 5,15%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 153,7 tỷ đồng, đạt gần 93,8% dự toán tỉnh giao.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện quyết liệt. Đến nay, toàn huyện đạt 244 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 17,4 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Hoạt động văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách hành chính được chú trọng; đời sống của Nhân dân từng bước được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trong 9 tháng, toàn huyện kết nạp 80 quần chúng ưu tú vào Đảng; công tác dân vận, kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng chú trọng thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2020.

Hà Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn