VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ủy Minh Hóa lần thứ 22 
(Quang Binh Portal) - Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ủy lần thứ 22 được tổ chức vào ngày 08/10/2019, Huyện ủy Minh Hóa xác định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ; tăng cường bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…
Đặc biệt, trong 03 tháng cuối năm, huyện Minh Hóa sẽ tập trung chuẩn bị sản xuất vụ Thu - Đông; chủ động phòng trừ dịch bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi, chống rét cho trâu, bò; tăng cường bảo vệ rừng và trồng rừng; xây dựng, triển khai chương trình phát triển du lịch; tiếp tục thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, Nghị quyết 30a của Chính phủ; xây dựng nông thôn mới; quản lý quy hoạch và xử lý vi phạm về đất đai; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách về các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm...

Các cấp ủy Đảng, đơn vị trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, trong quý III/2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Minh Hóa được giữ vững và đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng vụ Hè - Thu toàn huyện thực hiện 1.034 ha, đạt 66,58% kế hoạch; tổng đàn gia súc 28.977 con, đạt 81,2% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 82,4 tỷ đồng... Huyện tiếp tục triển khai thực hiện 02 chương trình trọng tâm là phát triển chăn nuôi và trồng rừng kinh tế, đồng thời thực hiện kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn.

Hồng Lựu

[Trở về]