VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ 21 
(Quang Binh Portal) - Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ 21 tổ chức vào ngày 03/7/2019, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến quan trọng nhằm thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Theo đó, thành phố Đồng Hới xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đô thị và đất đai; củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung hoàn thành kế hoạch thu ngân sách; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền từ thành phố đến xã, phường nhằm thực hiện các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra...

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Đồng Hới có những chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 273 tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.592 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách thực hiện 810 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán thành phố giao, trong đó thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 560 tỷ đồng; giữ vững 16/16 xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; giải quyết việc làm cho gần 3.500 lao động, đạt tỷ lệ 69,6%; quốc phòng - an ninh được tăng cường và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ và đảng viên…

Hồng Lựu

[Trở về]