VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/12/2020, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ chủ chốt cùng tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Bình. Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội trường Tỉnh ủy có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vấn đề đặt ra và trách nhiệm to lớn của các cấp ủy Đảng hiện nay là khẩn trương triển khai quán triệt, tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp, các địa phương, đơn vị phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân học tập nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở khi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình; liên hệ với trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị mình để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 05 năm 2021 - 2025, nhất là việc lựa chọn những việc cần làm ngay, những vấn đề bức xúc để có giải pháp thực hiện phù hợp. Trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, cần chú trọng bồi dưỡng, phát huy, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đi đôi với nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp.


Chủ tịch UND tỉnh quán triệt chuyên đề “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”

Tiếp đó, hội nghị đã nghe quán triệt các chuyên đề, cụ thể: “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”; “Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”; “Xây dựng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới công tác cán bộ 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”; “Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”; “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”.


Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau hội nghị này, với trách nhiệm của mình, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh sẽ tiếp tục lan toả sâu rộng những nội dung cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, tạo niềm tin và sự thống nhất cao để có hành động cụ thể, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quyết tâm đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp