VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư và các báo cáo viên đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới như: Ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên…

Để thực hiện tốt các văn bản liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đặng Hà

[Trở về]