VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/11/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch năm 2020. Tham dự hội nghị tập huấn có các công chức phụ trách Tư pháp - Hộ tịch của Phòng Tư pháp và UBND xã, phường thị trấn thuộc các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, thành phố Đồng Hới.


Tham dự hội nghị tập huấn là công chức phụ trách Tư pháp - Hộ tịch của Phòng Tư pháp và UBND xã, phường thị trấn thuộc các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới

Thời gian qua, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, xã đã nỗ lực, cố gắng trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và bồi thường trách nhiệm của Nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu chứng thực, đăng ký hộ tịch của công chức tại một số địa phương vẫn thực hiện chưa tốt; tình trạng đăng lý lại khai sinh, thực hiện thay đổi, cải chính thông tin hộ tịch, đăng lý kết hôn, khai tử không bảo đảm cơ sở pháp lý vẫn tồn tại; việc thực hiện thủ tục xác minh, cam đoan trong đăng ký hộ tịch có nơi chưa thực hiện theo đúng quy định; một số nơi còn cấp bản sao không đúng với thông tin đăng lý hộ tịch; hoạt động chứng thực hợp đồng giao dịch ở một vài nơi chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng thực, Luật Đất đai, Luật Dân sự…


Đồng chí Trần Hữu Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn sẽ được truyền đạt những quy định chuyên sâu của Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi, Bộ luật Dân sự về hợp đồng, giao dịch, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; các kỹ năng cần lưu ý khi đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi, bồi thường Nhà nước và chứng thực hợp đồng, giao dịch dân sự; việc triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tịch hành chính trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, các báo cáo viên còn tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi, bồi thường của Nhà nước, chứng thực; hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đồng thời cũng dành nhiều thời gian để trao đổi khó khăn, vướng mắc trong công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường của Nhà nước nhằm góp phần bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn, nâng cao năng hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Minh Huyền

[Trở về]