VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(Website Quảng Bình) - Sáng ngày 17-10-2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Hữu Cường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND; đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thành ủy và các doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương phát biểu kết luận hội nghị

Qua 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khá tích cực. Quá trình tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ đã tác động tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ địa phương, đơn vị; khơi dậy nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình phúc lợi xã hội do nhà nước và nhân dân cùng làm như điện, đường, trường, trạm... ngày càng tăng; cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "xóa đói, giảm nghèo", "xóa mái tranh cho hộ nghèo" được các cấp, các ngành, nhân dân tích cực tham gia. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 23%; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có bước chuyển biến tích cực, trong 10 năm qua toàn tỉnh tiếp 11.998 lượt công dân, nhận 12.388 đơn, thư khiếu nại tố cáo và đã giải quyết 8.264 đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết, chiếm 96,9%. Trong quá trình thực hiện, đã có nhiều đơn vị vận dụng tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua thực hiện Quy chế dân chủ đã góp phần tạo bước chuyển biến mới về tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân; thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân tốt hơn, phong cách "trọng dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân hơn" đã được chú trọng; người dân ngày càng tin tưởng vào hoạt động của cán bộ, bộ máy chính quyền và thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với các doanh nghiệp, việc thực hiện Quy chế dân chủ được phối hợp với tổ chức công đoàn để giám sát, kiểm tra những nội dung được cán bộ, công nhân viên chức quan tâm như: công khai về kế hoạch đầu tư sản xuất, công khai phương thức quản lý, cơ chế, chính sách, quy chế tuyển dụng lao động, định mức lao động, thu nhập tiền lương...

Nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Pháp lệnh và các Nghị định về dân chủ ở các loại hình cơ sở, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đi liền với giữ vững kỷ cương, kỷ luật, quyền lợi gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, chống các biểu hiện lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ đại diện, đồng thời vận động nhân dân phát huy dân chủ trực tiếp trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở các cấp, đẩy mạnh xây dựng các điển hình, kịp thời khen thưởng tập thể cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền, kết hợp kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể và của cộng đồng dân cư, trực tiếp giám sát của người dân.

Đ/c Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 10 năm qua; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và nhất là mối quan hệ hữu cơ giữa thực hiện quy chế dân chủ với cuộc vận động chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị; tăng cường tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời giải quyết khiếu nại, thắc mắc của người dân, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân; thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính, tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đặc biệt là gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ giai đoạn 1998-2008, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mai Anh

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp