VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị UBND huyện Quảng Ninh mở rộng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/7/2020, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị mở rộng nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn do dại dịch Covid-19. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, quyết tâm duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định và phát triển trở lại.

Tổng diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm đạt 6.960 ha; sản lượng lương thực 33.939 tấn; diện tích gieo sạ lúa Hè Thu 3.335ha, tăng 85 ha so với kế hoạch. Toàn huyện đã chuyển đổi hơn 80 ha đất trồng lúa năng suất thấp, thiếu nước sang trồng ngô, dưa hấu, mướp đắng.... Mặc dù hiện nay, huyện đang chú trọng tái đàn, phát triển đàn gia súc, gia cầm nhưng số lượng tổng đàn gia súc giảm 7,9% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 3.950 tấn, tăng 1,3%. Diện tích rừng trồng mới tập trung 398 ha; sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản 2.227 tấn, tăng gần 15%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 443 tỷ đồng, tăng 4,2%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 98 tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán tỉnh giao.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện quyết liệt, đến nay, toàn huyện đạt 242 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 17,3 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Hoạt động văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Huyện đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ đợt 01 cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững; công tác cải cách hành chính được chú trọng; đời sống của Nhân dân từng bước nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện giải pháp tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả; chỉ đạo hướng dẫn 02 xã Hải Ninh và An Ninh huy động mọi nguồn lực về đích nông thôn mới theo kế hoạch; chú trọng phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; đẩy mạnh biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn...

Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

[Trở về]