VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẢNG BÌNH

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 02 Lâm Úy, P. Đồng Hải, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3500846

- Email: nctquangbinh@gmail.com


I. LÃNH ĐẠO HỘI:

Trưởng ban: Đinh Minh Thử

- Điện thoại: 0913295062

 

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình

- Địa chỉ: Số 02 Lâm Úy, phường Đồng Hải, Tp Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3500845

2. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Lệ Thủy

- Địa chỉ: Số 01 đường 23/8, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

- Điện thoại: 0232. 964258

3. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 02 Lê lợi, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 911696

4. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: 96 Phạm Văn Đồng, Phường Đức Ninh Đông, Tp Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3838038

5. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Đường Quách Xuân Kỳ, TK 3, thị trấn Hoàn Lão

- Điện thoại: 0232. 3612568

6. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Quảng Trạch

- Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương

- Điện thoại: 0232. 3512969

7. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thị xã Ba Đồn

- Địa chỉ: Số 28, Lâm Úy, phường Ba Đồn

8. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Minh Hóa

- Địa chỉ: TK 9, Thị trấn Quy Đạt

- Điện thoại: 0232. 3572975

9. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tuyên Hóa

- Địa chỉ: TK Văn Đồng, TT Đồng Lê

- Điện thoại: 0232. 684571

[Trở về]