VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 Hoi Nong dan tinh

Trụ sở: Hội Nông dân tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3240528

- Email: vanphonghndqb@gmail.com

- Website: hnd.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch: Trần Tiến Sỹ
          - Điện thoại: 0913094175

          - Email: sybotrach@gmail.com

Phó Chủ tịch Thường trực: Hoàng Thị Hà
          - Điện thoại: 0905868681

          - Email: vanphonghndqb@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Nam Long
          - Điện th
oại: 0905176766

          - Email: quoclongqb2379@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng 
          - Điện thoại: 0232. 2240528
2. Ban Xây dựng Hội 
          - Điện thoại: 0232. 2240527
3. Ban Kinh tế - Xã hội
          - Điện thoại: 0232. 3886776
4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ Nông dân - Phụ nữ
          - Địa chỉ: TDP 6, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới
          - Điện thoại:
0232. 3868669


[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp