VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 Hoi Nong dan tinh

Trụ sở: Hội Nông dân tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3240528

- Fax: 0232. 3824563

- Email: vanphonghndqb@gmail.com

- Website: hoinongdanquangbinh.org.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch: Trần Tiến Sỹ
          - Điện thoại/Fax:
0232. 3886777

Phó Chủ tịch Thường trực: Hoàng Thị Hà
          - Điện thoại:
0232. 3832299

Phó Chủ tịch: Nguyễn Nam Long
          - Điện thoại: 0232. 3886788

 

II. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng 
          - Điện thoại: 0232. 2240528
          - Fax: 0232. 3824563
 2. Ban Tổ chức - Kiểm tra 
          - Điện thoại: 0232. 2240527
 3. Ban Kinh tế - Xã hội
          - Điện thoại: 0232. 3844420
 4. Ban Tuyên giáo 
          - Điện thoại: 0232. 3844419
 5. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân
          - Điện thoại: 052 6291225
 6. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân
          - Địa chỉ: 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
          - Điện thoại/Fax: 0232. 3840660/ 0232. 3840326


[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet