VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội Nông dân: Tổ chức hội thi Nhà nông đua tài toàn tỉnh năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cho biết, ngày 15/10/2021, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 181-KH/HNDT về việc tổ chức hội thi Nhà nông đua tài toàn tỉnh Quảng Bình năm 2022.
Hội thi được tổ chức theo 04 cấp: Cơ sở, huyện, tỉnh và Trung ương. Hội thi cấp cơ sở sẽ chọn 01 đội dự thi cấp huyện; hội thi cấp huyện chọn 01 đội dự thi cấp tỉnh; hội thi cấp tỉnh chọn 01 đội tham dự hội thi khu vực. Trong đó, hội thi cơ sở, cấp huyện căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để lựa chọn hình thức thi phù hợp, dự kiến hoàn thành trong quý I/2022; hội thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, hoàn thành trong quý II/2022. Đối tượng tham gia gồm các cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Nội dung thi: Tìm hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác Hội và phong trào nông dân; kiến thức về khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ 4.0, công nghệ số; kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; hợp tác và hội nhập quốc tế; xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông dân văn minh, hiện đại.

Hội thi Nhà nông đua tài là hoạt động chính trị sâu rộng trong hệ thống Hội nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực của các cấp Hội và hội viên nông dân chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua hội thi giúp cán bộ, hội viên, nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa cán bộ, hội viên nông dân giữa các vùng, miền; góp phần nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

PV Hồng Mến

[Trở về]