VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/01/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”.


Điểm cầu Quảng Bình

Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước. Tham dự hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và hơn 800 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, thành phố Hà Nội, một số địa phương. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Trường Đại học Quảng Bình...

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các tham luận khoa học đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu, đó là khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Các tham luận làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đồng thời đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội” là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; qua đó ôn lại khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời đúc kết kinh nghiệm quý báu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Hồng Mến

[Trở về]