VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 21/8/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tiến độ chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Bình, Trung tâm tư vấn xây dựng huyện Tuyên Hóa, Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng huyện Lệ Thủy và Ban quản lý chợ thành phố Đồng Hới) thành công ty cổ phần đến nay còn chậm, chưa đảm yêu cầu đề ra. Nguyên nhân và khó khăn chung là các đơn vị không có hồ sơ về nhà, đất đầy đủ hoặc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lãnh đạo các đơn vị chưa có kế hoạch sắp xếp, xử lý bất cập nhằm xây dựng phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa. Mặt khác, do quy mô nhỏ, biên chế ít nên các đơn vị không có khả năng xây dựng phương án cổ phần hóa và kiến nghị thuê tư vấn xây dựng…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa phải chủ động thực hiện các nội dung công tác cổ phần hóa; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, UBND tỉnh về công tác cổ phần hóa. Đối với Ban Quản lý chợ thành phố Đồng Hới, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục lấy ý kiến, kiến nghị của tiêu thương để có phương án, lộ trình cổ phần hóa hợp lý…

Hồng Lựu

[Trở về]