VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Họp giải quyết vướng mắc trong công tác cổ phần hóa và thoái hóa vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 22/3/2019, UBND tỉnh tổ chức họp giải quyết vướng mắc trong công tác cổ phần hóa và thoái hóa vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì.

Thực hiện công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý, thời gian qua cơ bản thực hiện đảm bảo đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp phải một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ đề ra. Cụ thể, Công ty Cổ phần Lệ Ninh đến nay vẫn chưa thay đổi được giấy phép kinh doanh; Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình chưa xử lý được khoản lỗ, chưa điều chỉnh giảm tỷ lệ phần vốn Nhà nước tương ứng theo quy định, chưa thực hiện quyết toán cổ phần hóa do công tác xử lý tài chính và quyết toán quá thời gian quy định, chưa tiến hành bàn giao từ Công ty TNHH MTV Việt Trung sang Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình do chưa quyết toán được cổ phần hóa…

Đối với công tác thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần, trong năm 2018, UBND tỉnh thực hiện thoái vốn tại 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình, Công ty Cổ phần Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa Quảng Bình. Sau khi rà soát lại quy trình và căn cứ Công văn số 7110/BTC-TCDN của Bộ Tài chính, Sở Tài chính nhận thấy, việc chưa xác định giá trị tiền thuê đất và giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử, nhãn hiệu, tên thương mại theo quy định của pháp luật vào giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước tại 03 doanh nghiệp trên là chưa đúng quy định hiện hành…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như hoạt động của đơn vị để vừa bảo đảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước, trong đó cần mở rộng các hình thức kinh doanh để tăng doanh thu… Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần có cơ chế hợp lý nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thoái vốn theo quy định của pháp luật; tập trung hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến thủ tục pháp lý đối với công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo lên UBND tỉnh các nội dung liên quan đến quá trình cổ phần hóa và thoái hóa vốn Nhà nước tại các đơn vị…

Hồng Lựu

[Trở về]