VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 79/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung tay của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và được Nhân dân hưởng ứng sôi nổi. Phong trào đã trở thành sợi chỉ xuyên suốt thường xuyên, liên tục trong công tác của Mặt trận, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương và trong nhiều hoạt động của các cụm, khối thi đua.
Bằng sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng NTM”, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM bằng những giải pháp quyết liệt, nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Đẩy mạnh xã hội hóa, chú trọng lồng ghép và sử dụng hợp lý nguồn lực tự có, sử dụng nguồn vốn công khai, dân chủ; cộng đồng dân cư cùng nhau tự quản, tự làm đường giao thông, kênh mương nội đồng theo quy chuẩn, lập “Quỹ NTM”, mỗi chi bộ, đoàn thể đăng ký 01 chỉ tiêu thi đua. Nhân dân trong toàn tỉnh cũng đã góp hàng vạn ngày công, hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng chục ha đất nông nghiệp, hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, tự phá dỡ hàng nghìn mét cổng, tường rào, hàng trăm mét vuông công trình phụ và nhà ở để mở rộng đường trục thôn, đường trong khu dân cư và xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng. Tổng nguồn lực huy động trong Nhân dân đầu tư xây dựng NTM ước đạt 870,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển kinh tế như: chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nước sạch nông thôn, xử lý rác thải và môi trường nông thôn; hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề, xây dựng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ... đã tạo điều kiện cho các địa phương khai thác tốt nguồn lực tại chỗ xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, phát triển sản xuất. Với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, nhiều chính sách sát đúng với thực tiễn đã giúp đời sống người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc, đặc biệt góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 79/128 xã đạt chuẩn NTM, đạt 61,72%, trong đó, có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tiêu biểu trong triển khai, thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2020, những tập thể, cá nhân điển hình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen, gồm có: Xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch), xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa); bà Nguyễn Thị Dọc (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) đã vận động các thành viên trong gia đình đóng góp kinh phí hơn 06 tỷ đồng để hỗ trợ xã Tân Ninh xây dựng một số công trình trong kế hoạch xây dựng NTM.

Minh Huyền

[Trở về]