Bản in     Gởi bài viết  
Hưởng ứng phong trào "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ham đọc sách và coi trọng sách báo, Người từng căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc sách để không mù lại, người làm Công an cần đọc sách để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn…”.
Nhận thức tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24-2-2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21-4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đây thật sự là niềm vui lớn cho những người yêu sách.

Để phong trào đọc sách trong CAND ngày càng phát triển, có chiều sâu và đọc sách, báo trở thành việc thường xuyên hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sỹ, Bộ Công an đã phát động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trong CAND.

Coi đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền để cán bộ, chiến sỹ có dịp tìm đọc những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND, qua đó tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đặc biệt là học tập, rèn luyện, thực hành theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.


Sau thao trường tập luyện, CBCS Phòng Cảnh sát cơ động luôn tràu dồi kiến thức nghiệp vụ, rèn luyện bản thân bằng việc tìm đọc sách, báo

Hưởng ứng phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, Công an tỉnh đã phát động trong toàn lực lượng với nhiều nội dung và biện pháp thiết thực. Hiện tại, thư viện Công an tỉnh đã được đầu tư xây mới và trang cấp, trưng bày nhiều ấn phẩm sách, tạp chí…đồng thời duy trì thường xuyên việc mở cửa vào các ngày thứ hai, thư tư, thứ sáu phục vụ CBCS đến nghiên cứu.

100% Công an các đơn vị, địa phương duy trì tốt việc tổ chức đọc báo đầu giờ. Lồng ghép trong buổi đọc báo đầu giờ, sinh hoạt chi bộ, các đơn vị đã tổ chức quán triệt đến tận CBCS các văn bản, kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong CAND.

Mặt khác, hướng dẫn tổ chức phong trào đọc sách trong CAND; nghe bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại lễ khai mạc triển lãm “Sách với cán bộ, chiến sĩ CAND” và phát động phong trào đọc sách trong CAND; tuyên truyền, định hướng tình hình thời sự, các chuyên đề về ANTT, truyền thống của lực lượng CAND, quê hương, đất nước, các tài liệu tuyên truyền về nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Ở Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, trực tiếp đấu tranh truy bắt tội phạm, làm công tác nghiên cứu, có đông CBCS trẻ…đã không ngừng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng việc tổ chức cho CBCS tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi qua sách, báo, những tài liệu phù hợp, thiết thực, lành mạnh để từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn và vận dụng tốt vào thực tiễn chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng. Nhiều đơn vị, địa phương đã có sáng kiến mở “Tủ sách pháp luật”; chú trọng trang bị sách, tài liệu về giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, giải đáp pháp luật..., phục vụ nhu cầu tự học hỏi, tham khảo của CBCS.

Khi bàn về vấn đề đọc sách và tự học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Siêng xem sách và xem được nhiều sách là quí”, nhưng Người cũng nhấn mạnh: “Dù xem được hàng ngàn quyển lý luận nếu không biết đem ra thực hành, thì khác nào cái hòm đựng sách.”. Sự vận dụng tài tình những điều đã học và đọc chính là một trong những điểm mấu chốt trong vấn đề đọc sách của Bác Hồ. Hơn lúc nào hết, mỗi CBCS Công an cần phải hành động - sống hết mình với niềm đam mê đọc và học để không ngừng mở rộng kiến thức, nâng cao năng lực, phương pháp làm việc và thói quen tự học suốt đời.

Chính điều này đặt ra yêu cầu lớn đối với Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức tốt phòng đọc, tủ sách pháp luật, tủ sách thanh niên; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc bổ sung, mua sách, tài liệu; nâng cao hiệu quả, chất lượng các buổi đọc báo đầu giờ, sinh hoạt chi bộ, đơn vị, các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự nghiên cứu trong các ca trực, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; phối hợp tổ chức cho CBCS thăm quan, nghiên cứu, học tập tại Thư viện tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các buổi triển lãm, thư viện Công an tỉnh; khuyến khích CBCS tự trang bị những tài liệu, sách nghiên cứu, cẩm nang về lĩnh vực công tác chuyên môn; nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu đọc của CBCS.

Đặc biệt, cần gắn phong trào đọc sách với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua "Vì ANTQ”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam gắn với phong trào “Nhà nhà đọc sách, người người đọc sách”, góp phần khơi dậy, phát triển văn hóa đọc trong CBCS và các tầng lớp nhân dân.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]