VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và cơ quan chức năng tham gia công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là thực hiện kịp thời, quyết liệt việc tuần tra, kiểm soát lâm sản, xử lý vi phạm nên hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Tuy vậy, nhận định tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán, tình trạng khai thác rừng trái phép; mua, bán, cất giữ và vận chuyển lâm sản; săn bắt, giết mổ động vật rừng trái pháp luật sẽ diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai các biện pháp cấp bách, nhằm kiểm soát tình hình và chủ động ứng phó có hiệu quả các tình huống xảy ra, kịp thời ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trong thời gian tới, ngày 18/11/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 đã ban hành Kế hoạch số 163/BCĐ-KL về việc triển khai công tác kiểm tra rừng, tuần tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý (năm 2020).

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ rừng, kiểm tra truy quét, tuần tra kiểm soát lâm sản, ngăn chặn có hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm tra rừng tại gốc, tuần tra kiểm soát lâm sản, chú trọng các khu vực rừng trọng điểm, còn giàu tài nguyên, khu vực rừng thường bị xâm hại, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nắm chắc và kiểm soát được tình hình rừng; tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” sự vụ bất ngờ trên địa bàn quản lý...

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 đã xác định rõ địa bàn, khu vực rừng trọng điểm tại từng địa phương cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tạo sự thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát lâm sản và động vật hoang dã; kiểm tra rừng và truy quét lâm tặc tại khu vực rừng có nguy cơ bị xâm hại về khai thác lâm sản trái phép và rà soát, kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm hại rừng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý.

Việc triển khai công tác kiểm tra rừng, tuần tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản sẽ được triển khai từ nay đến hết tháng 02/2020.

Mai Anh

[Trở về]