VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huy động trên 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố Đồng Hới 
 (Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, thành phố Đồng Hới đã tập trung huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, qua đó góp phần làm bộ mặt đô thị và nông thôn ngày một đổi mới.
Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề và 06 Chương trình trọng tâm, thành phố Đồng Hới huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt gần 3.055 tỷ đồng; toàn thành phố đạt tổng 85 tiêu chí nông thôn mới trên 73 tiêu chí đạt chuẩn ban đầu; giải quyết việc làm hàng năm cho trên 07 nghìn lao động; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,7%, tăng 0,9% so với 2010; đầu tư cơ sở hạ tầng tại 04 cụm công nghiệp phục vụ sản xuất; số hộ giàu và khá ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 1,72% (giảm 0,89% so với 2010)...

Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới được đầu tư xây dựng cơ bản; mạng lưới giao thông trên địa bàn phát triển đồng bộ; hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho cây trồng và nuôi trồng thủy sản đã đáp ứng yêu cầu cho người dân; hệ thống điện cung cấp cho hộ dân trên đạt 100%; hạ tầng y tế giáo dục được đầu tư, các bệnh viện đáp ứng đủ giường bệnh; 100% xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, trường đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục, gần 100 xã, phường có trụ sở xã cơ bản đạt yêu cầu; hạ tầng đô thị, đặc biệt là đô thị thành phố Đồng Hới được quan tâm, hệ thống xử lý rác thải, nước thải được đầu tư; hạ tầng nông thôn ngày càng đổi mới và đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Có được kết quả trên là do trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, thành phố Đồng Hới đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng; đồng thời rà soát, tổng hợp danh mục các dự án quy hoạch trên địa bàn; tăng cường thu hút, vận động và sử dụng có hiệu quả những nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục…

Ngoài ra, Đồng Hới đã hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật… theo đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng công trình. Theo đó, các dự án được phê duyệt đều phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách Nhà nước, tránh được tình trạng kế hoạch đầu tư dàn trải, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, kéo dài thời gian thực hiện làm giảm hiệu quả đầu tư và gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước; công tác thẩm định đầu tư được thực hiện tốt; việc quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm. Đến nay, các công trình được đưa vào khai thác sử dụng đều phát huy được mục tiêu đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy mô được phê duyệt và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thành phố Đồng Hới xác định tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy hoạch; đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thông qua việc quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong sử dụng nguồn lực, tăng cường quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý, ưu tiên cho các công trình trọng điểm, công trình cấp bách; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, huy động tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn ODA, các nguồn vốn vay để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan tới việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; có chính sách nhất quán, lâu dài và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư; xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ theo quy hoạch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng, đảm bảo làm tốt chức năng chủ đầu tư; tăng cường giám sát chất lượng công trình, đẩy nhanh thi công, rút ngắn thời gian thực hiện để bàn giao đưa vào sử dụng.

Đặng Hà

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn