Bản in     Gởi bài viết  

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN BỐ TRẠCH

Bo Trach


     Huyện Bố Trạch có 24 km bờ biển và trên 40 km đường biên giới Việt Lào. Huyện còn có quốc lộ 1A, 2 nhánh Đông và Tây đường Hồ Chí Minh, đường sắt đi suốt dọc từ đầu đến cuối huyện theo hướng Bắc Nam; các tuyến đường quốc lộ 15A, tỉnh lộ 2, 2B, 3, tỉnh lộ 20 nối liền các tuyến đường dọc huyện, có cửa khẩu Kà Roòng - Noọng Ma (Lào). Đặc biệt huyện có vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và bãi tắm du lịch Đá Nhảy…

  
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
 
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Thị trấn Hoàn Lão
5,42
7.221
2.
Thị trấn Nông trường Việt Trung
86,04
9.782
3.
Xã Phúc Trạch
60,22
10.761
4.
Xã Lâm Trạch
27,94
3.637
5.
Xã Xuân Trạch
171,17
5.727
6.
Xã Sơn Trạch
101,39
10.653
7.
Xã Cự Nẫm
32,82
6.958
8.
Xã Thanh Trạch
24,39
13.926
9.
Xã Mỹ Trạch
9,4
3.500
10. Xã Hạ Trạch 17,86 4.360
11.
Xã Phú Trạch
13,19 3.658
12.
Xã Vạn Trạch
27,44
6.259
13.
Xã Đồng Trạch
6,46
5.564
14.
Xã Trung Trạch
10,63
5.027
15. Xã Đại Trạch 24,84 8.278
16.
Xã Lý Trạch
21,78
4.353
17.
Xã Nam Trạch
19,16
3.072
18.
Xã Hoà Trạch
22,00
4.466
19.
Xã Tây Trạch
27,31
4.943
20.
Xã Phú Định
153,60
2.719
21.
Xã Sơn Lộc
11,73
2.124
22.
Xã Nhân Trạch
2,44
9.231
23.
Xã Đức Trạch
2,50
7.077
24.
Xã Hải Trạch
1,98
8.510
25.
Xã Hưng Trạch
95,15
11.104
26.
Xã Hoàn Trạch
7,71
3.552
27.
Xã Liên Trạch
27,81
3.797
28.
Xã Bắc Trạch
17,26
6.130
29.
Xã Tân Trạch
362,81
401
30.
Xã Thượng Trạch
725,72
2.457

Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2011

[Trở về]