VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/01/2018, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích về tiềm ẩn bất ổn của an ninh trên biển, an ninh nông thôn, tôn giáo trên địa bàn huyện, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với biên phòng toàn dân và an ninh Nhân dân. Đặc biệt, huyện Bố Trạch cũng sẽ tăng cường khối đại đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định để thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển.

Nhân dịp này, UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức khen thưởng cho 20 tập thể và 20 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2017.

Hồng Lựu

[Trở về]