VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch có 75 trường học đạt chuẩn Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Bố Trạch đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, ngành học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản về giáo dục. Trong đó, huyện đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời chú trọng các trường thuộc các xã đang đẩy nhanh tiến độ về đích xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
Đến nay, toàn huyện đã có 75/107 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ trên 70%. Đối chiếu với các tiêu chí trong XDNTM, Bố Trạch có 16/25 xã đạt tiêu chí, đạt 60%.

Để đạt được những kết quả đó, các nhà trường, địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực chủ động làm tốt công tác xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, cơ bản đáp ứng đủ chỗ ngồi và các điều kiện thiết yếu khác cho học sinh đến trường.

Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được huyện chú trọng đúng mức; việc huy động số lượng học sinh cơ bản bảo đảm yêu cầu, đạt chỉ tiêu đề ra. Hầu hết các đơn vị đã làm tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, thực hiện đúng quy trình, tiến độ theo kế hoạch từng năm học. Toàn huyện có 100% trường học (25/25 xã) được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về chống mù chữ, PCGD mầm non cho trẻ 05 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD trung học phổ thông.

Đặng Hà

[Trở về]