VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Để tập trung cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2020 huyện Bố Trạch đã thực hiện quyết liệt các giải pháp, trong chú trọng rà soát thực trạng các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới và triển khai biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM.

Hiện, toàn huyện có thêm 03 xã đạt 19 tiêu chí NTM, gồm: Nhân Trạch, Lý Trạch và Phú Định. Sau khi huyện tiến hành kiểm tra các xã đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định đề nghị tỉnh thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM và có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời đối với các xã.

Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các xã Nhân Trạch, Lý Trạch và Phú Định thông báo rộng rãi kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM cho Nhân dân trên địa bàn xã; đồng thời vận động Nhân dân phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng địa phương ngày càng giàu, đẹp, văn minh; quan tâm đến việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện cũng đề nghị tỉnh tiếp tục có những cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ cho xã đã về đích NTM để duy trì và nâng cao mức độ đạt được của các tiêu chí, trong đó các tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững sau khi được công nhận xã NTM.

Đặng Hà

[Trở về]