VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch đánh giá, phân hạng 07 sản phẩm OCOP 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/11/2019, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2019.
Sau khi nghe đơn vị tư vấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cấp tỉnh hướng dẫn quy định đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019, các thành viên trong hội đồng huyện tiến hành đánh giá, phân hạng 07 sản phẩm OCOP của huyện Bố Trạch, gồm: Trà túi lọc Cà gai leo HNT; Hạt tiêu Phú Quý; Cao cà gai leo Thanh Bình; Rau sạch An Nông; Rượu sim Xuân Hưng; Trà Rau má và Trà Nấm Linh Chi Tuấn Linh. Theo đó, 07 bộ hồ sơ của 07 sản phẩm đều đủ điều kiện đề nghị hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp tỉnh.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP nhằm từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước, quốc tế. Qua đó khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên lợi thế cạnh tranh của địa phương, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động và triển khai thành công Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện.

Hồng Mến

[Trở về]