VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2020 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, có hiệu quả, ngày 06/3/2020, UBND huyện Bố Trạch đã ban hành Công văn số 358/HĐPB về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 3/2020.
Theo đó, kể từ tháng 3/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tăng số lượng tài liệu phát qua hệ thống loa truyền thanh cơ cở lên 04 kỳ. Nội dung các chuyên đề và các file ghi âm được đăng tải trên trang điện tử huyện Bố Trạch https://botrach.quangbinh.gov.vn.

Để tài liệu được tuyên truyền đến người dân, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 3/2020 với các nội dung: Một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn trong lĩnh vực giao thông; một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19 và một số quy định của Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 11/CT/HU của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; Công văn số 334/UBND của UBND huyện về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp pháo. Đối với các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn thời điểm, hình thức tuyên truyền thích hợp phát sóng nội dung trên để người dân đều được nghe, đảm bảo tính hiệu quả; tần suất thực hiện phát thanh 03 lần/tuần vào ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Đối với Đài Truyền thanh Truyền hình huyện phát thanh với tần suất 01 lần/tuần.

Hồng Lựu

[Trở về]