VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch giải ngân gần 1,4 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ dân phát triển chăn nuôi 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, huyện Bố Trạch đã tiến hành giải ngân gần 1,4 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ dân phát triển chăn nuôi.
Để thực Chương trình, thời gian qua huyện đã tập trung giải ngân cho xã Mỹ Trạch để đầu tư cho 221 hộ nghèo, cận nghèo được hưởng lợi; trong đó có 80 hộ được hỗ trợ mỗi hộ 01 con bò giống có trọng lượng 120 kg; 42 hộ được hỗ trợ mỗi hộ 04 con lợn giống có trọng lượng 7,5 kg và 99 hộ được hỗ trợ mỗi hộ 50 con gà lai Ri và gà lai Cồ từ 21 - 40 ngày tuổi. Ngoài ra, các hộ dân còn được hỗ trợ về thức ăn, thuốc thú y và chuồng trại để chăn nuôi.

Qua gần 04 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, xã Mỹ Trạch có 100% số hộ dân được sử dụng giống vật nuôi được hỗ trợ đúng mục đích; nhiều hộ tiếp tục đầu tư để mở rộng quy mô nhằm tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho gia đình. Nhờ đó, đã có 221/221 hộ dân của xã được hưởng lợi từ Chương trình đã thoát được nghèo; tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm còn 11,07%, hộ cận nghèo còn 35%.

Từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền đã mang lại những kết quả thiết thực đến cho người dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Đặng Hà

[Trở về]