VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Hơn 60 công trình xây dựng cơ bản được đưa vào sử dụng

(Website Quảng Bình) - Đó là kết quả phấn đấu, bám sát, chỉ đạo triển khai sớm các công trình trọng điểm của các cấp, các ngành huyện Bố Trạch trong thời gian qua.
Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2008, toàn huyện có gần 190 công trình và các hạng mục công trình xây dựng cơ bản được triển khai thi công với tổng số vốn trên 143 tỷ đồng, trong đó có 138,8 tỷ đồng là nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 4,8 tỷ đồng là nguồn vốn trích từ ngân sách huyện, xã và huy động nguồn đóng góp của nhân dân. Các công trình trọng điểm như cứng hóa đường giao thông về trung tâm xã, chợ nông thôn, kiên cố hóa trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia... luôn được UBND huyện quan tâm và chú trọng đầu tư vốn xây dựng để hoàn thành đưa vào sử dụng.

M.A

[Trở về]