VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường 
(Quang Binh Portal) - Xác định tiêu chí môi trường (tiêu chí số 17) là tiêu chí khó thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới, vì vậy, để từng bước hoàn thành tiêu chí này tại các địa phương, ngay sau khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các xã triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình về thu gom rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường và thành lập các mô hình, tổ thu gom rác thải vệ sinh môi trường phù hợp với điều kiện của địa phương, đồng thời khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và đạt được những kết quả quan trọng.  
Đến nay, bộ mặt vùng nông thôn đã có phần thay đổi, chất lượng sống của người dân được nâng cao. Tỷ lệ các hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn huyện tương đối cao, đạt 92,54 (%). Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam đạt 51,62 (%). Toàn huyện có khoảng 596 cơ sở sản xuất kinh doanh và nuôi trồng thủy sản đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường. Đến năm 2020, trên địa bàn huyện đã có 23/25 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, đạt 92%.

Để có được kết quả đó, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường sống, UBND huyện cũng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xây dựng chương trình, mục tiêu về bảo vệ môi trường kết hợp với việc duy trì nếp sống văn minh; tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình tự quản, giữ gìn vệ sinh đảm bảo cảnh quan môi trường của cộng đồng dân cư như: Tuyến đường Phụ nữ tự quản, Tuyến đường Thanh niên tự quản, “tổ tự quản về môi trường”, “cụm dân cư văn minh an toàn xanh - sạch - đẹp”… Cụ thể như trên địa bàn xã Đồng Trạch, các đường làng, ngõ xóm đã được các tổ chức chính trị xã hội đăng ký cắm biến quản lý 30 tuyến đường. Bên cạnh đó, trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các xã cũng thực hiện quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt là xã Đồng Trạch đã quy hoạch được 02 khu nghĩa địa với diện tích 05 ha và hiện tại các dòng họ, hộ gia đình từng bước có định hướng quy tập mồ mã về các khu nghĩa trang theo quy hoạch.

Về chất thải và nước thải ở khu dân cư tập trung, huyện cũng khuyến khích các công ty, hợp tác xã, tổ, đội tích cực hoạt động trong công tác thu gom, xử lý rác thải, góp phần nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã có 24/28 xã/thị trấn thành lập các tổ thu gom rác thải theo mô hình công ty, hợp tác xã, hoặc tổ đội với hàng trăm người và phương tiện tham gia hoạt động, trong đó có 07/24 tổ đội có xe ép rác chuyên dụng để chở rác, số còn lại sử dụng các loại xe tự chế để vận chuyển rác đi xử lý. Ngoài mức thu phí vệ sinh môi trường, huyện cũng đã có cơ chế hỗ trợ thêm kinh phí từ ngồn sự nghiệp môi trường để triển khai cho công tác xử lý rác thải nông thôn, qua đó đã góp phần động viên, khích lệ các đơn vị tham gia vào việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt. Nhìn chung, hoạt động của các tổ đội thu gom rác thải đã cơ bản thu gom, xử lý hầu hết rác thải sinh hoạt trong khu dân cư và được người dân đồng tình ủng hộ. Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt được các đơn vị thu gom xử lý khoảng 65,17 tấn/ngày đạt 70,86%. Hầu hết, lượng rác thải được thu gom bằng xe chuyên dụng vận chuyển đến Nhà máy phân loại, xử lý rác thải sản xuất Bioga, điện, phân bón khoáng hữu cơ tại xã Lý Trạch của Công ty TNHH Phát triển Việt Nam. Đối với nước thải sinh hoạt, hiện tại, trên địa bàn huyện chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình chủ yếu cho tự chảy ra môi trường và một phần được thu gom, xử lý thông qua các nhà vệ sinh tự hoại. Tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng nhà vệ sinh tự hoại đạt 77%.

Để tiếp tục hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới, huyện Bố Trạch xác định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường gắn với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, xây dựng phương án thu gom rác thải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phấn đấu tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn quản lý đạt 100%; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tại khu vực làng nghề, khu vực đông dân cư, khu vực cảng cá, chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tạo cơ chế thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo mô hình xã hội hóa; khuyến khích các doanh nghiệp, đầu tư cải tiến, lắp đặt các thiết bị sản xuất thân thiện với môi trường; xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

N.Q

[Trở về]