VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Quý I/2019 dư nợ ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo toàn huyện đạt trên 260 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ huyện Bố Trạch cho biết, quý I/2019 dư nợ ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo toàn huyện đạt gần 260 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cuối năm 2018 với gần 6.000 khách hàng còn dư nợ.
Cụ thể, với 03 chương trình cho vay: Dư nợ ưu đãi hộ nghèo đạt 91 tỷ đồng/2.021 khách hàng; dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 99 tỷ đồng/1.468 khách hàng; dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 68 tỷ đồng/2.214 khách hàng, người dân được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ 6.6-8.25%.

Đặc biệt, từ ngày 01/3/2019, mức vay của các chương trình đã nâng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng và thời gian vay tối đa từ 5 năm lên 10 năm.

Việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay nhằm giúp các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận vốn vay tín dụng ưu đãi để đầu tư dài hạn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn.

Hồng Lựu

[Trở về]