VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
(Quang Binh Portal) - Với chủ đề “tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, huyện Bố Trạch đã phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 trong toàn thể cán bộ, người lao động và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện kể từ ngày từ ngày 13/5/2022.
Đặc biệt, trong đợt cao điểm, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện sẽ tăng cường nắm bắt diễn biến, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn cũng sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, các chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

PV Hồng Lựu

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN