VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo 
(Quang Binh Portal) - Năm 2020, công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, số mô hình sản xuất có hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. 
Xác định mục đích cơ bản của tiến trình xây dựng nông thôn mới là để nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; từng bước xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy, kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến và thị trường; chỉ đạo rà soát quy hoạch nông nghiệp gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xác định lĩnh vực ưu tiên làm cơ sở lựa chọn hình thành các chương trình, dự án để tập trung triển khai thực hiện.

Bước đầu, huyện đã xây dựng các vùng sản xuất cây dược liệu, cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa, hàng hóa tập trung, trước hết là các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thông qua Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong chăn nuôi, huyện ban hành Đề án chăn nuôi giai đoạn 2015 - 2020 nhằm phát triển ngành chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, phù hợp với lợi thế từng vùng; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở các xã vùng miền núi; tập trung cải tạo và nâng cao chất lượng giống, áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh; tổ chức lại và đẩy mạnh xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Về thủy sản, huyện tiếp tục khuyến khích và nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ, kiểm soát chặt đánh bắt ven bờ; hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề để có thu nhập và cuộc sống ổn định hơn; nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi trồng thủy sản chủ lực trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý chặt chẽ giống, phòng, chống dịch bệnh; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng thủy sản, nhất là hạ tầng vùng nuôi; tăng cường chuyển giao các công nghệ khai thác, bảo quản chế biến thủy sản hiện đại nhằm giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cho ngư dân. Bên cạnh đó, trong lâm nghiệp, huyện cũng thực hiện chủ trương dừng khai thác chính từ rừng tự nhiên, tăng cường phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường cho du lịch sinh thái; khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trồng rừng thâm canh, hiện đại hóa công nghệ khai thác, chế biến nhằm nâng cao giá trị lâm sản, chú trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ.

Mặt khác, huyện cũng chú trọng đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thúc đẩy các loại hình dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn (home stay, farm stay...) trên cơ sở phát huy lợi thế Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; phát triển các ngành nghề truyền thống, trong đó tập trung xây dựng những sản phẩm mang thương hiệu của huyện Bố Trạch nhằm tăng giá trị gia tăng và phục vụ phát triển du lịch. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện đạt 48,2 triệu đồng/người. Toàn huyện đã có 19/25 xã đạt tiêu chí thu nhập, đạt 76%.

Đối với công tác giảm nghèo, trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện chỉ còn thực hiện 02 chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG), đó là: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện luôn quan tâm chỉ đạo các xã thực hiện việc xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm; khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn hộ gia đình ở các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số chủ động xây dựng những mô hình làm ăn có hiệu quả, cải thiện đời sống, thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống; phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5 - 01%. Đến nay, toàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 04%; có 18/25 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, đạt 72%.

Để góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, công tác giải quyết việc làm cho người lao động cũng được huyện Bố Trạch đặc biệt chú trọng. Hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ sở đào tạo, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện khảo sát người lao động trong độ tuổi có nhu cầu tham gia học nghề hoặc chưa qua đào tạo nghề để thực hiện công tác tuyển sinh và tổ chức lớp đào tạo nghề đạt hiệu quả; làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề. Nhờ đó, số lao động có việc làm ngày một tăng lên, góp phần ổn định đời sống kinh tế, tăng thêm nguồn thu nhập. Số người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 95%. Đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 23/25 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm, đạt 92%.
Ngoài ra, huyện cũng triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn; tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Năm 2020, huyện đã tiến hành nghiệm thu 06 chuỗi (gồm: Chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ cà gai leo; chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh Dầu lạc; chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Măng tây; chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh Dê núi Xuân Trạch; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh Miến gạo Sông Son; chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh tinh dầu sả) và đã giải ngân nguồn vốn với số tiền 3.143 triệu đồng. Toàn huyện có 21/25 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng đến nay, việc phát triển sản xuất nhìn chung vẫn còn manh mún, tự phát, việc hình thành các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do xuất phát điểm của huyện thấp; thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên trong khi giá cả vật tư đầu vào tăng nhưng giá đầu ra thấp và không ổn định...

Thời gian tới, để đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với khu vực đô thị, kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, huyện Bố Trạch tiếp tục tăng cường chỉ đạo khôi phục phát triển sản xuất ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng do thiên tai, thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ cao vào sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, bền vững gắn tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, các hình thức liên kết, hợp tác gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuồi giá trị bền vững; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp về nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất; chú trọng đào tạo và tạo việc làm cho lao động nông thôn để từng buớc chuyển dịch lao động ở nông thôn theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp và tăng số lượng lao động ở các ngành như thương mại, du lịch...

N.Q

[Trở về]