VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 6/2019 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, ngày 04/6/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã ban hành Công văn số 930/HĐPB về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 6/2019.
Để tài liệu được tuyên truyền đến người dân, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở kỳ I, II tháng 6/2019 với các nội dung: Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và một số quy định của pháp luật về họ, hụi, biêu, phường.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện yêu cầu các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương lựa chọn thời điểm, hình thức tuyên truyền thích hợp phát sóng nội dung trên để người dân đều được nghe, đảm bảo tính hiệu quả. Tần suất thực hiện phát thanh 03 lần/tuần (vào ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật).

Được biết, kể từ tháng 3/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã bổ sung thêm hình thức tuyên truyền thông qua các file ghi âm. Nội dung các chuyên đề và các file ghi âm được đăng tải trên trang điện tử huyện Bố Trạch https://botrach.quangbinh.gov.vn.

Hồng Lựu

[Trở về]