VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Có 03 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới 
(Website Quảng Bình) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy, tính đến thời điểm hiện nay, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện đã đạt được một số kết quả nhất định, đồng thời cơ bản bảo đảm lộ trình, kế hoạch đề ra. 


Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa tại xã Lộc Thủy

Nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự tích cực vào cuộc của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận hưởng ứng từ tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đến nay, toàn huyện có 03 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đang đề nghị UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới, đó là: Phong Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy. Ngoài ra, hiện có 03 xã đạt 15 tiêu chí là An Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy; 02 xã đạt 14 tiêu chí là Tân Thủy, Dương Thủy; 06 xã đạt từ 10-12 tiêu chí; 09 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 03 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Được biết, 9 tháng đầu năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 149,5 tỷ đồng, riêng nguồn vốn đóng góp của nhân dân là 10,42 tỷ đồng.

Minh Huyền

[Trở về]