VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Đẩy nhanh tiến độ về đích của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để giúp các xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) theo đúng kế hoạch, ngày 01/8/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 08/BCĐ-VPNTM về việc đẩy nhanh tiến độ về đích của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019.
Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện yêu cầu các Tổ chỉ đạo trực tiếp làm việc với các xã để nắm tình hình thực hiện, thống nhất thời gian hoàn thành tiêu chí, khả năng về đích NTM. Bên cạnh đó, các phòng, ban chuyên môn khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ thẩm tra công trình để triển khai; đồng thời giúp UBND các xã rà soát lại tiêu chí chưa đạt nhằm có kế hoạch hoàn thiện sớm, không chờ đến khi xã nộp hồ sơ lên mới thẩm định sẽ mất thời gian và không kịp bổ sung chỉ tiêu để đáp ứng yêu cầu tiêu chí đặt ra; ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các xã thực hiện xây dựng kịp thời một số hạng mục công trình.

Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện yêu cầu tập trung rà soát lại các tiêu chí đã đạt để xác định mức độ đạt được của tiêu chí, từ đó có kế hoạch, lộ trình, giải pháp củng cố và giữ vững các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí đã đạt nhưng còn ở mức độ thấp hoặc thiếu bền vững như tiêu chí an ninh trật tự, hộ nghèo, bảo hiểm y tế, nước sạch, hệ thống chính trị. Mặt khác, các địa phương phân công cụ thể cá nhân, người đứng đầu tổ chức phụ trách các tiêu chí, gắn trách nhiệm với kết quả cuối cùng để đánh giá, bình xét mức độ hoàn thành công việc cuối năm; đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, phương tiện thi công công trình để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Mai Anh

[Trở về]