VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Giao kế hoạch diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, mặc dù UBND huyện Lệ Thủy, các ngành, xã, thị trấn đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và ban hành các chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân chuyển đổi từ lúa tái sinh sang sản xuất lúa vụ Hè Thu nhưng kết quả đạt được chưa cao (trên 50% kế hoạch huyện giao). Trên cơ sở kết quả rà soát kế hoạch diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019 của các xã, thị trấn, để có cơ sở cho việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 gắn với sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019 của các xã, thị trấn, ngày 05/11/2018, UBND huyện Lệ Thủy đã có Công văn số 2440/UBND-NN về việc giao kế hoạch diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019. 
Theo đó, vụ Hè Thu 2019, kế hoạch diện tích sản xuất lúa toàn huyện là 1.250 ha, trong đó các xã: Sen Thủy 52ha, Hưng Thủy 4,5ha; Tân Thủy 192,8ha; Dương Thủy 33,2ha; Mỹ Thủy 55ha; Thái Thủy 151,8ha; Văn Thủy 96ha; Trường Thủy 38ha; Xuân Thủy 30ha; Mai Thủy 194,49ha; Phú Thủy 100ha; Ngân Thủy 90,3ha; Kim Thủy 52ha; Lâm Thủy 9,5ha; An Thủy 7,7ha; Liên Thủy 5,5ha; Lộc Thủy 01ha và thị trấn Nông trường Lệ Ninh 81,2ha; Công ty Lệ Ninh 55ha.

Căn cứ vào kế hoạch được giao, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và giao kế hoạch cụ thể cho các hợp tác xã, thôn, bản để triển khai thực hiện. Ngoài phần diện tích giao theo kế hoạch, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực sản xuất lúa 02 vụ nhằm tăng sản lượng lương thực cho xã hội, giải quyết việc làm, thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

UBND huyện cũng giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích phát triển sản xuất lúa vụ Hè Thu; phối hợp với các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt kế hoạch diện tích được giao.

N.Quý

[Trở về]