VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Huy động được gần 260 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2021, huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM); rà soát, đánh giá và thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch. 
Cụ thể, huyện đã đầu tư nâng cấp, xây mới đạt chuẩn hơn 18 km đường ngõ xóm; 4,7 km đường liên thôn; hơn 03 km kênh mương nội đồng; sửa chữa và xây mới hơn 50 công trình trường học; chỉ đạo, đôn đốc xã Thái Thủy khẩn trương hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt xã NTM. Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao và các mô hình mẫu trong xây dựng NTM. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 02 khu dân cư (Xuân Lai, xã Mai Thủy và Phan Xá, xã Xuân Thủy) và 01 hợp tác xã (Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thượng Phong, xã Phong Thủy) đạt kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện đã triển khai xây dựng được hơn 05 km đường hoa tại các khu dân cư; tổ chức rà soát, thẩm định 40 vườn mẫu.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn được gần 260 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hơn 13,3 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trên 236 tỷ đồng; đóng góp của Nhân dân 10,5 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đã đạt 404 tiêu chí NTM, bình quân đạt 16,83 tiêu chí/xã. Số xã đạt 19 tiêu chí và đạt chuẩn NTM có 18 xã, chiếm 75%; xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí có 01 xã (Thái Thủy), chiếm 4,16%; xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí là 02 xã (Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy), chiếm 8,33%; xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí gồm 03 xã (Lâm Thủy, Ngân Thủy, Kim Thủy), chiếm 12,5%.

6 tháng cuối năm, huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xã Thái Thủy đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, hạng mục còn lại để sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM; tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, bản NTM, khu dân cư kiểu mẫu, hợp tác xã kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu theo kế hoạch; đồng thời duy trì thực hiện "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh".

PV: NQ

[Trở về]