VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy huy động được gần 270 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 9 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.
Các cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy đã huy động được gần 270 tỷ đồng. Toàn huyện đã đầu tư nâng cấp, xây mới đạt chuẩn hơn 21 km đường ngõ xóm; 6,7 km đường liên thôn; hơn 03 km kênh mương nội đồng; sửa chữa và xây mới hơn 50 công trình trường học và một số công trình khác đang tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện để đạt tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã. Đến nay, huyện có 02 khu dân cư và 01 hợp tác xã đạt kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 16,83 tiêu chí/xã, trong đó có 18 xã đạt 19/19 tiêu chí, 01 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 03 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 02 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lệ Thủy xác định tập trung nâng cao mức thu nhập để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo động lực nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn toàn huyện.

CTV Hồng Mến (Đài TTTH Lệ Thủy)

[Trở về]