VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Huy động từ nhân dân gần 50 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

(Website Quảng Bình) - Theo báo cáo của huyện Lệ Thủy, hiện nay, toàn huyện có 26/26 xã hoàn thành quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xây dựng nông thôn mới; 5 xã đạt 10-13 tiêu chí, 8 xã đạt 7-9 tiêu chí và 13 xã đạt 5-6 tiêu chí.
Các xã trong huyện đã đầu tư mới 6,5km đường liên xã, cứng hóa gần 16km đường liên thôn, trên 16km đường xóm và 17km đường nội đồng; hoàn thành xây dựng mới 02 trường học; xóa 125 nhà tạm; xây dựng mới 05 trạm bơm, kiên cố gần 12km kênh mương... Tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt trên 183 tỷ đồng.

Thời gian qua, huyện Lệ Thủy cũng đã thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 2.670 hộ hiến đất, tài sản, ngày công với tổng trị giá trên 37 tỷ đồng và đóng góp gần 12 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra, huyện Lệ Thủy đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông, văn hóa... trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2015 có 08 xã điểm đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Mai Anh

[Trở về]