VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy nâng cao ý thức phân loại rác sinh hoạt tại nguồn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/7/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 1471/UBND-TNMT về việc tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt nhằm tăng khả năng tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường nói chung, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói riêng.
Theo đó, để thực hiện hiệu quả phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện chủ động phương án phân loại rác; lưu chứa tại 02 thùng chứa khác nhau ghi nhãn rác hữu cơ dễ phân hủy và rác vô cơ khó phân hủy. Đối với các xã, thị trấn, hộ gia đình có đất vườn thì chỉ thu gom, vận chuyển thùng chứa rác thải khó phân hủy, thùng rác dễ phân hủy các hộ gia đình tự xử lý bằng hình thức chôn lấp sau vườn; địa phương và hộ gia đình có diện tích đất vườn hạn chế thì triển khai thu gom cả hai loại rác theo lịch thu gom.

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thông báo rộng rãi đến toàn thể Nhân dân, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn; rà soát, điều chỉnh phương án thu gom của các đội thu gom trên địa bàn đảm bảo phù hợp với yêu cầu phân loại rác; kiểm tra, bố trí các điểm trung chuyển rác hợp lý, đảm bảo khoảng cách tránh gây ô nhiễm môi trường; thành lập tổ cộng tác viên, tuyên truyền viên với nòng cốt là cán bộ hội phụ nữ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bí thư chi bộ, vận động Nhân dân thực hiện việc phân loại rác thải, lồng ghép việc tuyên truyền thực hiện phân loại rác tại nguồn vào các buổi họp thôn, tổ dân phố; tăng cường hướng dẫn các hộ gia đình tự đào hố để xử lý rác hữu cơ tại vườn. Cùng với đó, UBND huyện cũng chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị xã hội thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phân loại rác thải tại nguồn theo hình thức của xã, thị trấn đang sinh sống; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các đợt ra quân thực hiện phương án phân loại rác thải tại nguồn cho các hội viên thực hiện…

Hồng Lựu

[Trở về]