VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 
(Quang Binh Portal) - 9 tháng năm 2019, huyện Lệ Thủy đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. 
Cụ thể, tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt 24.748 ha (vụ Đông Xuân 13.893 ha, Hè Thu 10.855 ha), bằng 99,44% so với cùng kỳ; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 46,93 tạ/ha, bằng 94,8%; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 94.046 tấn, bằng 94,7% so với cùng kỳ. Tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 2.168,87 ha, tăng 4,3% so với cùng kỳ, sản lượng thủy hải sản đạt khá; dự ước tổng sản lượng khai thác và nuôi thủy sản đạt 6.872 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Diện tích rừng được chăm sóc 12.956 ha, trồng mới 2.100 ha/kế hoạch 1.500 ha rừng tập trung, hơn 36.000 cây phân tán các loại; sản lượng khai thác gỗ đạt 201.600 m3, bằng 160% so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực chăn nuôi đạt thấp do xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tính đến thời điểm 01/10/2019, đàn gia súc giảm, nhất là đàn lợn giảm mạnh, đàn gà tăng so với cùng kỳ; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 17.738 tấn, bằng 81,7% so với cùng kỳ.

Về sản xuất công nghiệp, dự ước giá trị đạt gần 362 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.584 tỷ đồng, tăng 8,54%; doanh thu dịch vụ đạt gần 229 tỷ đồng, tăng 12,9%; doanh thu vận tải đạt 210 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 210 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách huyện quản lý 182 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch giao.

Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, UBND huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo, định hướng sản xuất đảm bảo kế hoạch, thời vụ; mở rộng diện tích sử dụng giống lúa tiến bộ kỹ thuật, chất lượng, cánh đồng lớn, canh tác cải tiến và tiến hành khảo nghiệm một số giống lúa mới để dần thay thế giống bị thoái hóa, nhiễm sâu bệnh; tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh, chuột hại, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng đàn gia cầm, khuyến khích chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tuần tra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nên không để xảy ra các vụ cháy rừng lớn; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, đưa vào nuôi thử nghiệm một số đối tượng nuôi có giá trị, bước đầu mang lại hiệu quả như tôm đất nuôi trong ruộng lúa, tôm càng xanh nuôi trong ao đất.

Mặt khác, huyện cũng tích cực chỉ đạo duy trì và phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ sản xuất cho 15 cơ sở với số tiền 400 triệu đồng. Một số doanh nghiệp, cơ sở đã đầu tư mở rộng quy mô, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, huyện cũng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa; tập trung chỉ đạo thu ngân sách, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu nên kết quả thu đạt khá...

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn như diện tích sản xuất vụ Hè Thu không đạt kế hoạch; năng suất, sản lượng lúa cả năm giảm so với năm 2018; chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn thiếu kế hoạch, quy mô nhỏ lẻ; thiếu liên kết vùng sản xuất, hợp tác bao tiêu sản phẩm còn hạn chế; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi lợn trên địa bàn; tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, chống người thi hành công vụ vẫn còn xảy ra; việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số xã, thị trấn còn chậm do còn vướng mắc về cơ chế; một số công trình thi công chậm tiến độ...

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, những tháng còn lại của năm, huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông, Đông Xuân 2019 - 2020; định hướng rõ vùng sản xuất để bố trí lịch thời vụ và cơ cấu giống phù hợp; thực hiện mô hình thí điểm trồng màu Đông Xuân - lúa Xuân Hè năm 2020 tại các xã Dương Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy; triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không để dịch phát sinh trở lại; khuyến khích mở rộng, đầu tư chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tăng cường công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp, tuần tra, kiểm soát việc khai thác lâm sản; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cho vụ trồng rừng sắp tới; giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định; chỉ đạo thu hoạch thủy sản hoàn thành trước mùa mưa lũ; đẩy mạnh việc khai thác, đánh bắt hải sản; khắc phục khó khăn, duy trì các trang trại chăn nuôi lợn; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn khi mưa bão xảy ra.

Ngoài ra, huyện cũng tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý trường hợp vi phạm; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, giao thông, vận tải; chú trọng công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu đạt thấp; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn...

N.Q

[Trở về]